Aflossingsvrije Hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek is een populaire hypotheekvorm waarbij alleen de rente over de lening wordt betaald. Er wordt geen deel van de lening afgelost. Dit betekent dat het geleende hypotheekbedrag aan het begin even hoog is als aan het einde van de looptijd.
Het aflossing van de aflossingsvrije hypotheek.

Klinkt ideaal, alleen rente betalen. Maar die hypotheekschuld is er wel en moet vroeg of laat worden afbetaald. n tegenstelling tot b.v. de spaarhypotheek en de bankspaarhypotheek waar gedurende de looptijd ook wordt gespaard voor de aflossing aan het einde van de looptijd, wordt bij de aflossingsvrije hypotheek binnen de hypotheek niks geregeld voor de aflossing. Met andere woorden, de aflossing moet worden voldaan uit eigen middelen. Dit kan zijn door eigen geld of de verkoop van het huis.

Voor wie?
Er kan niet in alle omstandigheden gekozen worden voor een aflossingsvrije hypotheek. Zo moet het te lenen bedrag lager zijn dan de executiewaarde van het huis. Dat betekent dat een gedeelte van de aankoopsom voldaan moet worden met eigen geld. Een aflossingsvrije hypotheek wordt vaak gekozen door doorstromers die al eerder een huis verkochten en een overwaarde hadden op het verkochte huis. Een aflossingsvrije hypotheek kan ook gekozen worden in combinatie met een andere hypotheekvorm (bankspaarhypotheek, spaarhypotheek, beleggingshypotheek).
Het is ook mogelijk de hypotheek gedurende de looptijd aflossingsvrij te maken.

Voordelen aflossingsvrije hypotheek

omdat het hypotheekbedrag gedurende de hele looptijd even hoog blijft is de hyptoheekrente aftrek maximaal.
Een levensverzekering is niet verplicht.
U betaalt gedurende de looptijd minder aan maandlasten, dus houdt u meer geld over.

Nadelen aflossingsvrije hypotheek

U moet zelf zorgen voor het bedrag van de aflossing.
Als de huizenprijzen dalen, kan het bedrag van de verkoop van het huis onvoldoende zijn om de hypotheekschuld af te lossen. U houdt dan een restschuld over.