BKR informeert aangesloten organisaties (deelnemers) over kredieten en gsm-abonnementen die consumenten hebben afgesloten. Deze informatie helpt deelnemers bij hun afweging of het verantwoord is een krediet te verstrekken. Zo helpt BKR krediet- en betalingsrisico’s te beperken en overkreditering en andere problematische schuldsituaties te voorkomen.

BKR helpt voorkomen dat de consument financieel gesproken te veel hooi op de vork neemt. Dit doet BKR door organisaties die bij hen zijn aangesloten (deelnemers) te informeren over kredieten of gsm-abonnementen die de consument op dat moment heeft lopen of de afgelopen vijf jaar heeft gehad. Deze informatie wordt vastgelegd in een bestand, het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI).

De BKR-informatie uit CKI helpt deelnemers bij hun afweging of het verantwoord is een krediet of gsm-abonnement te verstrekken. Verantwoord voor de consument en voor henzelf. Zo helpt BKR voorkomen dat de consument meer leent dan hij of zij kan aflossen. Aan de andere kant draagt BKR bij aan het beperken van financiële risico’s voor kredietverleners.

BKR beslist niet of de consument een krediet of gsm-abonnement krijgt. Dit beslist de deelnemer bij wie u dit aanvraagt. Op basis van alle beschikbare informatie maakt hij een afweging of het verstrekken van een krediet of gsm-abonnement verantwoord is. Dit doet hij niet uitsluitend op basis van de BKR-informatie. Om een goede afweging te maken heeft de deelnemer ook gegevens nodig over bijvoorbeeld het inkomen, woonlasten en gezinssituatie. Deze gegevens zijn niet bij hen bekend.

De consument kan zijn gegevens bij BKR in Tiel ophalen indien hij of zij minimaal drie dagen van te voren telefonisch een afspraak maakt met de afdeling Inlichtingen & Inzage.

Het kantoor is op werkdagen open voor bezoek van 9:00 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 16:00 uur.

Bezoekadres:
Dodewaardlaan 1, Tiel

Postadres:
Postbus 6080, 4000 HB Tiel
Telefoon 0900 257 84 35 (€ 0,15p/m)

BKR is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur

Copyright © 2018 Hoeveel kan ik lenen?