De overheid gaat ervan uit dat drie partijen meebetalen aan de kosten van studeren: de overheid, de ouders en de student. DUO zorgt namens de overheid voor de basisbeurs en de Studenten OV-chipkaart. Van je ouders wordt ook een bijdrage verwacht. Kunnen ze die niet betalen, dan kan de overheid bijspringen met een aanvullende beurs.

Zelf meebetalen aan studie
Je kunt zelf ook meebetalen aan je studie door naast je studie te werken of door bij ons te lenen. Een lening vraag je aan door in te loggen. Maar voordat je gaat lenen: bedenk dat je de lening na je studie met rente moet terugbetalen.

Rente
Naast je basisbeurs en aanvullende beurs kun je een lening aanvragen. Over die lening wordt rente berekend. Het rentepercentage voor 2010 is 2,39 procent. Het rentepercentage voor 2011 is 1,5 procent. Je hoeft pas na je studie terug te betalen en je mag er 15 jaar over doen. Het minimaal af te lossen bedrag is € 45,41 per maand. Als je later problemen hebt met terugbetalen, dan zijn er mogelijkheden om een tijdje minder of zelfs niets terug te betalen.

Naast je basisbeurs (en eventuele aanvullende beurs), mag je maandelijks een bedrag lenen. Hoeveel je maximaal mag lenen, is afhankelijk van je woonsituatie en schooltype. Hoeveel je wilt lenen, bepaal je zelf. Kom je niet in aanmerking voor een (maximale) aanvullende beurs omdat je ouders teveel verdienen? Dan kun je dat bedrag (of een deel ervan) ook lenen.

Tijdelijk lenen
Als je een tijdje krap zit, dan kun je ook bijvoorbeeld één of twee maanden een bedrag lenen. Heb je de lening niet meer nodig, dan zet je het bedrag weer op nul. Je regelt het snel en makkelijk door in te loggen.

Lenen na je prestatiebeurs
Als je geen recht meer hebt op de prestatiebeurs, maar wel als voltijdstudent staat ingeschreven, kun je nog maximaal drie jaar lenen. Die periode van drie jaar noemen we de leenfase. Als je in de leenfase zit kun je in 2010 en 2011 per maand maximaal € 853,16 lenen.

Nullening
Je kunt er ook voor kiezen om in de leenfase € 0,- te lenen. Je mag dan wel gebruikmaken van je Studenten OV-chipkaart.

Overzicht schuld
Wanneer je inlogt bij DUO kun je zien hoe hoog je schuld is. De hoogte van je schuld staat ook op onze berichten.