Wat is hypotheekrenteaftrek?

De hypotheekrenteaftrek is een subsidie (afgeleid van het Latijnse woord subsidium wat ondersteuning, hulp, bijstand betekend) van de overheid of een niet commerciële organisatie voor het starten, dan wel permanente bijdrage voor het bewerkstelligen van een activiteit om zo de economie te beïnvloeden en te stimuleren. Men spreekt dan ook wel eens over investeringspremie. Vormen van subsidie zijn: fiscale kortingen, garanties en investeringspremie, achtergesteld krediet.

De hypotheekrenteaftrek is ontstaan toen de overheid aan het begin van de 20e eeuw de private eigendom woningen wilde bevorderen. Hierdoor is besloten om door middel van de hypotheekrenteaftrek het woningbezit in Nederland te stimulerenscript type=”text/javascript”>


De Hypotheekrenteaftrek is een belastingvoordeel voor eigenwoningbezitters waarmee bepaalde financieringskosten en de rente van de hypotheek fiscaal aftrekbaar worden gemaakt. De overheid probeert zo de financiering voor een woning fiscaal aantrekkelijker te maken, zodat opgebouwd kapitaal kan worden geïnvesteerd in de economie.

Hoe werkt het?

Bepaalde kosten die je maakt voor je woning en de rente die je betaald voor de hypothecaire lening die je voor de aanschaf van je woning hebt afgesloten kun je van je totale inkomen in box 1 aftrekken. Je telt al je inkomens bij elkaar op (salaris, uitkering, pensioen, eigenwoningforfait) vervolgens trek je alle kosten die je gemaakt hebt voor je woning hier van af. Het resterende bedrag is het bedrag waarover je inkomstenbelasting over betaald.

De belastingtarieven in box 1 zijn onderverdeeld in 4 schijven. Afhankelijk van je inkomen wordt aan de hand van onderstaand tabel bepaald hoeveel belasting je over je inkomen moet betalen. Hoe hoger je inkomen, hoe voordeliger je hypotheekrenteaftrek, want je trekt de rentekosten van de hoogste schijf af.

Om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek moet de woning waarmee de hypotheek gefinancierd is het hoofdverblijf zijn. De afgesloten hypotheek is bestemd voor financiering van de woning, verbetering of onderhoud daarvan. Tevens is het mogelijk om andere leningen (los van de hypotheek) af te trekken van je inkomstenbelasting. Hier geldt ook dat de lening is afgesloten voor de aankoop, verbetering of onderhoud van de woning. Sinds 2004 is er in de wet inkomstenbelasting een beperking van de hypotheekrenteaftrek gerealiseerd. De regeling houdt in dat wanneer men de huidige woning met winst (overwaarde) verkoopt en binnen een periode van 5 jaar een duurdere woning aanschaft, de overwaarde van de verkochte woning moet herinvesteren in de nieuwe woning. Wanneer dit niet gebeurt, is de hypotheekrente niet aftrekbaar voor dat gedeelte van de lening ter grootte van de overwaarde.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

Hieronder vind u een overzicht van kosten die fiscaal aftrekbaar zijn en rentes die alleen fiscaal aftrekbaar zijn als bepaalde kosten gefinancierd worden.
Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar. Mocht het zo zijn dat de onderstaande kosten gefinancierd zijn, dan is de rente over de financiering ook aftrekbaar.
Grond en bouwrente (onder bepaalde voorwaarde)
Borgtochtprovisie NHG
Borgtochtprovisie aan ouders
Afsluitprovisie
Notariskosten i.v.m. hypotheekakte
Taxatiekosten i.v.m. financiering
Boeterente
Onderstaande kosten zijn niet aftrekbaar
Koopsom K.K.
Koopsom v.o.n.
Grond en bouwrente (als het onderdeel uitmaakt van de koopsom)
Verbouwing
Meerwerk
Kosten bankgarantie
Leges
Kosten erfpacht (bij afkoop)
Let op! Bij de hierboven genoemde kosten is alleen de rente aftrekbaar bij financiering.

Copyright © 2018 Hoeveel kan ik lenen?