Diverse financiers bieden, bijvoorbeeld onder namen zoals de Meegroeihypotheek, het Future Hypotheek Plan of de Spaar-/Toekomsthypotheek, een hypotheekvorm aan op basis van premies. Over een deel van de premie wordt creditrente genoten die even hoog is als de hypotheekrente (zoals bij de spaarhypotheek), het overige deel van de premie wordt belegd in aandelenfondsen (zoals bij de beleggingshypotheek).

De hybride hypotheek is daarmee een prima mix tussen sparen en beleggen, onder dezelfde voorwaarden. Tijdens de looptijd kan de verdeling van de premie over de diverse fondsen worden veranderd. Vaak is het zelfs zo dat het reeds gespaarde kapitaal geheel of gedeeltelijk in andere fondsen kan worden ondergebracht. Dit betekent dat de verhouding tussen sparen en beleggen eveneens kan worden gewijzigd. Overigens zijn voor dit type aanpassingen in de meeste gevallen wel de zogenaamde boeterentebepalingen van toepassing.

Copyright © 2018 Hoeveel kan ik lenen?