Bij de annuiteitenhypotheek is het af te lossen bedrag zodanig berekend, dat het totaal te betalen bedrag, bestaande uit rente en aflossing, gedurende de gehele looptijd gelijk blijft (bij gelijkblijvend renteniveau). In de beginjaren is het aflossingsdeel gering en het rentedeel groot, wat tijdens de looptijd juist verandert. Dit betekent dat pas laat eigen vermogen wordt opgebouwd en dat uiteindelijk meer rente wordt betaald dan bij de lineaire hypotheek.

De nettomaandlast is in de beginjaren het laagst, omdat er dan veel (fiscaal aftrekbare) rente wordt betaald. Naarmate de looptijd echter vordert, wordt het rentedeel in het maandelijks te betalen bedrag steeds kleiner. Daarmee wordt de renteaftrek eveneens kleiner en dus stijgt de netto maandlast. Net als de lineaire hypotheek is deze hypotheek fiscaal dus niet zo interessant.

De lasten van deze hypotheekvorm zijn bij aanvang betrekkelijk laag. Het maximaal te lenen bedrag is als gevolg daarvan een flink stuk hoger dan bij de lineaire hypotheek.

Copyright © 2018 Hoeveel kan ik lenen?