Verpanden is geld lenen met een onderpand. In ruil voor bepaalde goederen (onderpand) ontvangt men direct geld ter waarde van het ingeleverde onderpand. Men moet zich hiervoor legitimeren. De ingeleverde goederen worden bewaard en kunnen weer teruggekocht worden. Er worden wel bewaarkosten (rente) in rekening gebracht.

Goederen die geaccepteerd worden bij verpanding zijn onder andere horloges, sieraden en (gouden) munten, maar ook een schilderij, meubelstuk, auto of een motor kan verpand worden.

De termijn van verpanding zou minimaal 6 maanden moeten zijn, maar vaak wordt een termijn van 1 of 2 maanden gehanteerd. Als de beleningstermijn voorbij is en men heeft het onderpand niet teruggekocht, dan wordt het onderpand verkocht. Het geleende bedrag plus de rentekosten wordt daarmee terugbetaald. Eventuele meerwaarde zou aan de eigenaar teruggegeven moeten worden, maar dat gebeurt lang niet altijd.

Verpanden kan bij een pandhuis (pandjeshuis) of lommerd. Er zijn gemeentelijke instellingen die een pandhuis hebben (bijvoorbeeld Den Haag en Amsterdam), maar er zijn ook commerciele pandhuizen. Pandhuizen van gemeentelijke instellingen hebben over het algemeen de meest gunstige voorwaarden voor verpanding.

Pandhuizen staan niet onder controle van de Autoriteit Financiele Markten (AFM). Ook wordt er bij verpanden niet gecontroleerd of er sprake is van een negatieve BKR-registratie (Bureau Kredietregistratie).

Copyright © 2018 Hoeveel kan ik lenen?