Hoeveel kan ik lenen Doorlopend krediet

Een doorlopend krediet is een lening waarbij je steeds opnieuw geld op kunt nemen tot een bepaalde limiet. Als je de limiet hebt bereikt, kun je een deel aflossen en dit deel later weer opnemen. De meeste mensen kiezen voor deze vorm van geld lenen.

Hoe kun je een doorlopend krediet afsluiten?

Je kunt een offerte voor een doorlopend krediet aanvragen via de website van de kredietverstrekker. Dit kun je doen door enkele persoonlijke gegevens in te voeren. Vervolgens zal de kredietverstrekker contact met je opnemen om de offerte te overleggen. Daarna kun je bepalen of je het hiermee eens bent en het doorlopend krediet afsluiten.

Wat zijn de voorwaarden?
Een doorlopend krediet is in tegenstelling tot een persoonlijke lening erg flexibel. Er is geen vaste looptijd en er is ook geen vaste rente. Je kunt geld opnemen wanneer je maar wilt, zolang het maar niet boven de maximale limiet uitkomt. Daarnaast worden er nog afspraken gemaakt over het aflossingsbedrag dat je per termijn gaat betalen. Het voordeel van een doorlopend krediet is dat het zo flexibel is, maar dit is ook meteen een nadeel. Zo heb je bijvoorbeeld geen zekerheid over de hoogte van de rente.

Een doorlopend krediet is een consumptieve kredietvorm. Hierbij is het mogelijk om de afgesproken leensom elke keer geheel of een gedeelte daarvan op te nemen. Dit is mogelijk gedurende de looptijd van de lening. De rente wordt berekend aan de hand van het openstaande saldo, dit moet betaald worden. De leenovereenkomst bepaalt de looptijd van de lening en de hoogte van de rente. Echter, deze is onderhevig aan veranderingen. Bij een doorlopend krediet staat het verloop derhalve niet vast.

De rente die wordt aangerekend ligt meestal hoger dan bij een hypotheek. Ook is hij hoger dan een persoonlijke lening. Dit komt omdat het renterisico vrij hoog ligt. De aflossing is meestal gezet op 2 procent van de krediet limiet, het maximaal op te nemen bedrag. Deze wordt dan berekend op maandbasis. Het is toegestaan om extra af te lossen, boete vrij. Dit zorgt ervoor dat de lening minder lang loopt, hij wordt verkort. De lening is dan sneller afgelost. Bij een doorlopend krediet is het vaak mogelijk om maandelijks een deel af te lossen. Hieronder een aantal belangrijke kenmerken:

Afschriften: Afschriften worden maandelijks opgestuurd, waarbij vermeld wordt hoeveel er is geleend, wat van de lening nog openstaat, en hoeveel er afgelost wordt.
Effectieve rente: De gekozen kredietlimeiet bepaalt het rentepercentage. Deze verschillen per kredietverstrekker.
Kredietlimiet: Het maximaal op te nemen bedrag. Transacties: Er zijn geen kosten verbonden aan de transacties.

Copyright © 2018 Hoeveel kan ik lenen?